Start Uppåt Bilder Lei-Anns Unna Bilder SM 2004

Forum för valpköpare

Läs eller skriv i vår gästbok!

Om du vill skicka e-post till oss nyttja länken nedan

 

Uppdateringar:

SBCH Lei-anns Unna

1999-07-14  *  2008-04-01

Tack Unna för många fantastiska år, så många skratt jag fått av alla dina tokigheter och busigheter. Vad jag älskade din enorma arbetslust som aldrig tog slut, du finns för alltid i mitt hjärtat! /A

(Unna blev halt efter ett sökpass  som resulterade i en knäskada som inte gick att göra något åt men med simträning så höll hon sig i bra kondition i några år men nu i slutet blev det snabbt bara sämre & sämre, hon svarade inte på någon smärtlindrings medicin..)

HD B AD ua, ryggröntgad -03 & -05 ua

   Unnas MH   Kullsyskon    Stamtavla 

UNNA HAR BLIVIT

ÅRETS BÄSTA BELGARE I SKYDD 2004


Unna utfodrades med Royal Canin MAXI sensible

Klicka på bilden för att läsa om fodret.


Unnas aktiviteter

Datum Händelse Var Poäng Plac Övrigt
År 2000
000917 MH Trollhättan     GK
000930 Appell spår Vara-Grästorp 251,25 2 Uppfl
År 2001
010205 L-test Polisen GBG     GK
010804 Utställning Lilla Edets BK 2:a pris    
011007 Lkl skydd Halmstad 519 1 Uppfl
011110 Hkl skydd Kungälv 484,75 2 GK
År 2002
020329 Hkl skydd Kungsbacka 561 2 Uppfl
020922 Lkl Sph Stenungsund 537,5 2 Uppfl
021006 Elit Skydd Halmstad 675 3 CP
021110 Elit skydd Kind BK 617 3 GK
021117 Elit skydd Kungälv BK Bryter
År 2003
030330 Lkl sök Kungälv BK 564,5 1 Uppfl
030504 Elit skydd Halmstad 592 3 GK
030907 Hkl Sök Kungälv Bryter
030928 Elit Skydd SBK:s GBG-avd 673,5 2 CP
031005 Elit Skydd Halmstad Bryter
År 2004
040417 Elit Skydd Borås BK 653,5 1 CERT
040418 Elit Skydd SBK:s GBG-avd 691,5 2 CERT
04052 Elit Skydd Mjölby bk Bryter
040827-28 SM Skydd Sunne 563,75 11  
041024 Elit skydd Kristianstad BK 668,5 2 SBCH
041107 Elit skydd Kind BK 574 2 GK
Unnas MH protokoll Trollhättan 000917
  1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren Kan hoppa och gnälla.
1b. KONTAKT
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar
mot fö. eller stretar åt annat håll.
Följer med hela sträckan, neutral. Följer med villigt. Engagerar sig. Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testl. hoppar, gnäller.
1c. KONTAKT   
Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren Accepterar. Är neutral. Accepterar. Svarar med kontaktbe- teende. Accepterar. Intensivt kontabeteende mot testledaren.
2a. LEK 1
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
2b. LEK 1
Gripande
Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
2c. LEK 1
Dragkamp
Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter - drar emot, släpper, tar om. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper. Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.
3a. JAKT 1
Förföljande
Startar ej. Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3a. JAKT 2
Förföljande
Startar ej. Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. JAKT 1
Gripande
Nonchalerar bytet /springer ej fram. Griper ej, nosar på föremålet. 1:a. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. 2:a. Griper direkt. Behåller bytet i minst  3 sek.
3b. JAKT 2
Gripande
Nonchalerar bytet /springer ej fram. Griper ej, nosar på föremålet. 1:a. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. 2:a. Griper direkt. Behåller bytet i minst  3 sek.
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Är uppmärksam, något orolig. Vandrar runt efter hand. Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
5a. AVST. LEK
Intresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll, avbrott kan förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbrott. Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b. AVST. LEK
Hot/agg.
Inga skall eller morrningar. Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. 1 del. Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. 1 och 2 del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. 1 del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. 1 o 2 del.
5c. AVST. LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad. Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet. Går fram när figuranten ger sig till känna Går fram till fig. med låg kroppställning och/ eller tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d. AVST.LEK
Leklust
Visar inget intresse. Leker ej men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5e. AVST. LEK
Samarbete
Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten intresse även mot passiv fig. Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKN.
Rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.
Visar inga hot-beteenden. Visar enstaka hot-beteenden. Visar flera hotbe-teende under längre tid. Visar flera hotbe-teenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Går fram när fö. lägger ner overallen/går inte fram. Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen -lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla
Ingen tempo-
förändring eller undanmanöver.
Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfälle. Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Går inte fram Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen. Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a. SPÖKEN
Hot/agg
Visar inga hotbeteende Visar enstaka hotbeteende Visar flera hotbeteende under längre tid. Visar flera hotbeteende och någon attack. Visar flera hotbeteende och flera attacker.
8b. SPÖKEN   
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds reglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figs förklädnad. Går fram när föraren talar med fig/ lockar på hunden. Går fram till spöket när föraren står bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Går fram till spöket utan hjälp.
8e. SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontakt-försök. Accepterar kontak - helt oengagerad. Men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när figurant bjuder. Tar kontakt själv. Balanserad. Intensivt kontakt-beteemde mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK 2
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker-startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b. LEK2
Gripande
Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremål. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
10. SKOTT Visar ingen be-
rördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flyktendenser/avstår skott.

Sammanställning på Unnas kullsyskon

Regnr   Namn   Kön  Titlar  HD/AD  GK MH L-test Övrigt
 Födda 1999-07-14          e: Trass des deux Pottois         u: Zagals Yma
 S44232/99 Lei-Anns Ulf H   B / ua Ja   Cert elit spår
S44233/99 Lei-Anns U-Echo H   A / ua Ja Ja Uppflyttad lkl spår, tjänsthund väktare.
 S44234/99 Lei-Anns Umax H - - - - Dog som valp i en olyckshändelse.
S44235/99 Lei-Anns Unna T SBCH B / ua Ja Ja SBCH i skydd, uppflyttad till hkl klass sök & spår
S44236/99 Lei-Anns U-Ayla T KORAD LP 1 A / ua Ja   1:a pris lydnads klass 2, Uppflyttad till lkl spår, KORAD 196 poäng
S44237/99 Lei-Anns Udda  T    A / ua Ja   Gk högre klass spår, 2:a pris lydnads klass 3, gk lägreklass sök
 S44238/99 Lei-Anns Uma KORAD TJH A / ua Ja   Korad 256 poäng, Tjänstehund räddning, gk högre klass spår, uppflyttad högre klass sök
 S44239/99 Lei-Anns Ullis PH A / ua Ja Ja Gk högre klass sök, uppflyttad lägre klass spår, gk kriminal sök polisen
S44240/99 Lei-Anns Undra SLCH A / ua Ja   Lydnads Champion, gk högre klass spår
S44241/99 Lei-Anns Unni T   A / ua Ja   Uppflyttad till högre klass spår, 1:a pris lydnads klass 1

Unnas syster Udda 26/8-06

______________________________________________________________________________________________

LEI-ANNS UNNA

Unna tycker livet är underbart, att få vara tillsammans och jobba med denna underbara hund är jätte roligt. Vi har aldrig tråkigt när vi är ute och tränar, hon älskar allt hon gör. Hon är en väldigt social och trevlig hund och fungerar väldigt bra ihop med hela familjen.

Jag älskar busigheten, temperamentet och lyckan som strålar om henne.

Unna är lugn och tyst i bilen och detta uppskattar jag mycket efter att haft två gapiga schäfrar. Hon är van att från liten valp vara med när jag jobbar med mina ledarhundar, ligger inte i förväntan att få komma med ut ur bilen när jag kommer. Unna behöver heller inte lägga en massa energi på att mäta sig med andra hundar för hon är en trygg och säker hund i sig själv, även detta uppskattar jag enormt eftersom jag även här hade problem med mina schäfrar.

Hon är verkligen en hund som jag får lära mig mycket på, man får verkligen tänka igenom sin träning och vad jag har lurat mig på hennes oskyldiga ögon.

Jag har lite svårt att hinna med att tävla så mycket nu när man är småbarns förälder, men jag har en underbar hund som ställer upp till hundra procent när vi väl tränar och tävlar. Hon är en otroligt glad och nyfiken hund, hennes svans går som en propeller i alla momenten lydnad som skydd. Jag tränar mycket själv därför har det hänt en del roliga minnen från tävlingar pga hennes nyfikenhet. Hon har på framåtsändandet passat på springa fram och kolla domar lådor, kollat pärmar mm på plan under momentet. Men när jag väl tränat med störningar så fungerar det bra.

Jag har en hund med stor arbetslust så hon tycker väll ibland att hon är så duktig att hon kan lösa de fria momenten själv, som när jag startade högre sök, vi hittade alla figgar inga problem, hon skötte sig exemplarisk vid markeringarna och man riktigt kunde se vad stolt hon var att hitta figgarna. Men nästan allt var på hennes sök villkor så då blev det 0-0 av domarna. Även sista skydds tävlingen så fick vi bryta efter 0:a på söket, just när vi skulle gå fram till sökbanan så kom ca 7 orienterare springandes så vi fick stå och vänta tills dem försvann. Du kan tro att Unna var laddad med denna direktretning. Jag höll ihop henne i tre skick och vi hann hitta första figgen men sen fick hon stark vittring på orienterarna och jag såg hur hon arbetade ute på 100-200m efter orienterarna och inte hörde hon matte som ropade efter henne. Ja hon kom tillslut tillbaka till matte men då var betyget redan noll.

Jag älskar verkligen denna ras, skrattet finns alltid nära till hands när man är tillsammans med Unna och man kan aldrig riktigt veta vad för roligt som kan hända. Jag har fastnat mest för bruksgrenen skydd för där ingår nästan alla bruksmoment. Dessutom har jag en man som brinner för denna gren, att få möjligheten att lära sig och även ha honom som figurant, då kan man ju inte annat än älska denna bruksgren.

Vi får se vad vi hinner med Unna & jag. I dagsläget är Unna Svensk BruksprovsChampion i skydd och uppflyttad till Högre klass spår och sök. Vi är så stolta över det.

2006, Unna och jag tränar på och eventuellt kommer vi att starta i elit skydd igen under året. Jag har tagit lite ledigt från tävlandet p.g.a. av min hälsa. Jag ser ljust på framtiden och hoppas kunna tävla snart igen:).

Läs om Unnas valpar, se sidan om A-kullen, C-kullen.

Foto: Sara Olofsson

 

STAMTAVLA

Lei-Anns Unna S44235/99

Född 990714

HD B, AD ua

Trass des deux Pottois

Quonty des deux Pottois Elgos du chemin des plaines
Marisa des deux Pottois
Polka des deux Pottois G´vitou des deux Pottois
Manta des deux Pottois
Zagal´s Yma Ultra du Domaine du Cameleon Cibo Van De Meulderhof
Jessie du haut Tesson
Naicha des deux Pottois G´vitou des deux Pottois
Julia des deux Pottois