Start Uppåt Utveckling Jackie Jaffa Jakita Jing JLilli Järva Jetson Jösta

Forum för valpköpare

Kommer snart ta bort forumet för valpköpare, enklare att använda grupperna i Facebook.

Läs eller skriv i vår gästbok!

 

Om du vill skicka e-post till oss nyttja länken nedan

 

Uppdateringar:

J-KULLEN

***Födda 111203***6 tikar + 2 hanar***

Valp Blogg J-kull!

MH J-kullen klicka här eller scrolla längst ner på sidan.

e: Eliot Des Plaines De Thierache u: Lindjax Glimma

"Laban" Eliot Des Plaines De Thierache

HD A ED (0) ua, MH, Högre klass spår, hkl sök, gk lkl skydd

Ring 3 Uhlan Du Calvaire Aux Acacias

Ring 3 MR 3 Judex

Lola Du Calvaire Aux Acacias

Cocaine Des Plaines De Thierache


Ring 3 Top Des Plaines De Thierache

Xana Du Boscaille

Lindjax Glimma

HD A ED (0) ua, MH, uppflyttad till hkl skydd

Uruq-Hai Azzer

MH, BH, IPO I, Gk L-test Polis, Gk korningens mentaltest 527poäng

 

  IPOIII
Daneskjold Turbo

 

Es-Flindtto's Bita

Lindjax Ditra

Gk Mentaltest 521, Gk L-test Polis, hkl spår, lydn kl 2

PH Skh2 Ugues De La Niche Du Bonheur

Korad sph3 Lindjax Alva

 

Laban..

Bilder på Laban från 2010.

------------------------

Liten Laban:)!

Fina Glimma:)

 

Lindjax I MH protokoll
Jacki, Tranås 2013-0504 Beskrivare Krister Wall
Jakita, Jaffa, Järva, Jetson, Jösta Romelanda 2013-04-27 Beskrivare Reino Oskarsson
Jing, Strängnäs 2013-04-27 Beskrivare Grönfeldt Patrik
  1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.
Jösta
Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.
Jacki, Jakita, Jaffa, Jing, Järva, Jetson,
Intensivt kontaktbeteende mot testledaren Kan hoppa och gnälla.
1b. KONTAKT
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar
mot fö. eller stretar åt annat håll.
Följer med hela sträckan, neutral.
Jakita,
Följer med villigt. Engagerar sig.
Jacki, Jaffa, Jing, Järva, Jetson, Jösta
Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testl. hoppar, gnäller.
1c. KONTAKT   
Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren Accepterar. Är neutral.
Jakita, Jaffa, Jing, Järva, Jetson,
Accepterar. Svarar med kontaktbe- teende.
Jacki, Jösta
Accepterar. Intensivt kontabeteende mot testledaren.
2a. LEK 1
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt.
Jacki, Jakita, Jing, Järva, Jetson, Jösta
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
Jaffa,
2b. LEK 1
Gripande
Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet.
Jakita, Jaffa,
Griper direkt med hela munnen.
Jacki, Järva, Jetson,
Griper direkt, hugger föremålet.
Jing, Jösta
2c. LEK 1
Dragkamp
Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.
Jakita,
Biter - drar emot, släpper, tar om.
Jacki, Jing
Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper.
Jaffa,
Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.
Järva, Jetson, Jösta
3a. JAKT 1
Förföljande
Startar ej.
Jösta
Startar men avbryter.
Jacki,
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Jing, Jetson,
Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.
Jakita, Jaffa,Järva,
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3a. JAKT 2
Förföljande
Startar ej.
Jacki,
Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Jing, Jetson,
Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.
Jakita, Jaffa, Järva, Jösta
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. JAKT 1
Gripande
Nonchalerar bytet /springer ej fram.
Jacki, Jösta
Griper ej, nosar på föremålet.
Jakita, Jaffa, Jing, Järva, Jetson,
 Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper.
 Griper direkt. Behåller bytet i minst  3 sek.
3b. JAKT 2
Gripande
Nonchalerar bytet /springer ej fram.
Jacki,
Griper ej, nosar på föremålet.
Jaffa, Jing, Järva,
 Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Griper direkt, släpper.
Jetson, Jösta
 Griper direkt. Behåller bytet i minst  3 sek.
Jakita,
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.
Jakita, Järva, Jetson, Jösta
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
Jacki, Jaffa, Jing
Är uppmärksam, något orolig. Vandrar runt efter hand. Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
5a. AVST. LEK
Intresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad.
Jacki,
Kontroll, avbrott kan förekommer.
Jetson,
Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
Jakita, Jaffa, Jing, Jösta
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.
Järva,
Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b. AVST. LEK
Hot/agg.
Inga skall eller morrningar.
Jakita, Jaffa, Järva, Jetson, Jösta
Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. 1 del.
Jacki,
Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. 1 och 2 del.
Jing
Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. 1 del.
Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. 1 o 2 del.
5c. AVST. LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad.
Jacki, Jing,
Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet. Går fram när figuranten ger sig till känna Går fram till fig. med låg kroppställning och/ eller tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
Jakita, Jaffa, Järva, Jetson, Jösta
5d. AVST.LEK
Leklust
Visar inget intresse.
Jacki, Jing
Leker ej men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
Jakita, Jaffa, Järva, Jetson, Jösta
5e. AVST. LEK
Samarbete
Visar inget intresse.
Jacki, Jing
Blir aktiv men avbryter.
Jakita,
Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten intresse även mot passiv fig.
Jaffa, Järva, Jetson, Jösta
Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKN.
Rädsla
Stannar, kort stopp.
Jetson,
Hukar sig och stannar.
Järva, Jösta
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Jacki, Jakita, Jaffa,
Flyr högst 5 meter.
Jing
Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.
Visar inga hot-beteenden.
Järva, Jetson, Jösta
Visar enstaka hot-beteenden.
Jing
Visar flera hotbe-teende under längre tid.
Jacki, Jakita, Jaffa,
Visar flera hotbe-teenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Går fram när fö. lägger ner overallen/går inte fram.
Jacki,
Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen -lockar på hunden.
Jösta
Går fram till overallen när föraren står bredvid.
Jakita, Jaffa, Jing
Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.
Järva,
Går fram till overallen utan hjälp. Jetson,
6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla
Ingen tempo-
förändring eller undanmanöver.
Jakita, Jaffa, Jing, Järva, Jetson, Jösta
Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.
Jacki,
Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen.
Jing, Järva,
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.
Jakita,
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfälle.
Jacki, Jetson,
Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand.
Jaffa, Jösta
Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla
Stannar, kort stopp.
Jacki,
Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Jakita, Jaffa, Jetson, Jösta
Flyr högst 5 meter.
Jing, Järva,
Flyr mer än 5 meter.
7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Går inte fram Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden.
Jacki, Jing
Går fram till skramlet när föraren står bredvid.
Jösta
Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.
Jaffa, Järva, Jetson,
Går fram till skramlet utan hjälp.
Jakita,
7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
Jacki, Jakita,Jaffa, Jing, Järva, Jösta
Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.
Jetson,
Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen. Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan.
Jacki, Jakita, Jaffa, Järva, Jösta
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.
Jetson,
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.
Jing
Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a. SPÖKEN
Hot/agg
Visar inga hotbeteende
Jakita, Järva, Jetson, Jösta
Visar enstaka hotbeteende
Jing
Visar flera hotbeteende under längre tid.
Jacki, Jaffa,
Visar flera hotbeteende och någon attack. Visar flera hotbeteende och flera attacker.
8b. SPÖKEN   
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott
Jing
Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott
Jacki, Järva, Jetson, Jösta
Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
Jakita, Jaffa,
8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.
Jakita, Jaffa, Järva, Jetson, Jösta
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds reglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
Jing
Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
Jacki,
8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figs förklädnad.
Jacki,
Går fram när föraren talar med fig/ lockar på hunden.
Jakita, Jing
Går fram till spöket när föraren står bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.
Järva, Jetson,
Går fram till spöket utan hjälp.
Jaffa, Jösta
8e. SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontakt-försök.
Jacki,
Accepterar kontak - helt oengagerad. Men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när figurant bjuder.
Jakita,
Tar kontakt själv. Balanserad.
Jaffa, Jing, Järva, Jetson, Jösta
Intensivt kontakt-beteemde mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK 2
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker-startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt.
Jacki, Jakita, Jaffa, Jing, Järva, Jetson, Jösta
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b. LEK2
Gripande
Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremål.
Jakita, Jaffa,
Griper direkt med hela munnen.
Jacki, Järva, Jetson,
Griper direkt, hugger föremålet.
Jing, Jösta
10. SKOTT Visar ingen be-
rördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Jakita, Jaffa, Järva, Jetson, Jösta
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.
Jacki, Jing
Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flyktendenser/avstår skott.