Start Uppåt Utveckling Igor Illjadin Index Inter Indigo Iustus Ida Ina India I-Action Ira

Forum för valpköpare

Kommer snart ta bort forumet för valpköpare, enklare att använda grupperna i Facebook.

Läs eller skriv i vår gästbok!

 

Om du vill skicka e-post till oss nyttja länken nedan

 

Uppdateringar:

I-KULLEN

BLOGG I-KULLEN

***Valpar födda 110415 ***

***5 tikar + 6 hanar***

e: BH IPO III Uruq-Hai Azzer

    u: Lindjax Clippa

 

 

Uruq-Hai Azzer

HD A AD ua, MH, BH, CERT i IPO III, Gk L-test Polis, Gk korningens mentaltest 527poäng

IPOIII
Daneskjold Turbo

IPOIII&SCHHIII
Clip Vom Roten Falken

IPOIII
Daneskjold Luna

Es-Flindtto's Bita

Alf Vom Nordhang Der Eifel
 

Daneskjold Queen

Lindjax Clippa

GK Elit skydd, 3st Cert elit spår, elit sök, GK korningens mentaltest 448p, gk L-test Polis

Tjänstehund polis
Ugues De La Niche Du Bonheur

hkl skydd

 
R III Nother Des Loups Mutins

Roxane De La Niche Du Bonheur

SBCH (skydd) Lei-anns Unna

N04906/96    
Sph 3 Skh 3 Trass Des Deux Pottois

N44518/94    
Skh 2 Zagal's Yma


Lindjax I MH protokoll
Iustus,Indigo,Illjadin,Igor,Index,India,Ira, Har gjort MH:t på AFS SD Västra i Romelanda 2012-09-22
Ina Har gjort sitt MH på SASK Mälarö BK 20120915 Ida har gjort sitt MH på MH:t på AFS SD Västra i Romelanda 2012-09-01
  1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.
Igor,Ina,Ida
Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.
Iustus,Illjadin,Index,
India,Ira,
Intensivt kontaktbeteende mot testledaren Kan hoppa och gnälla.
Indigo,
1b. KONTAKT
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar
mot fö. eller stretar åt annat håll.
Följer med hela sträckan, neutral.
Iustus,Indigo,India,
Följer med villigt. Engagerar sig.
Illjadin,Igor,Index,
Ira,Ina,Ida
Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testl. hoppar, gnäller.
1c. KONTAKT   
Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren Accepterar. Är neutral.
Iustus,Illjadin,Igor,
India,Ida
Accepterar. Svarar med kontaktbe- teende.
Indigo,Index,Ira,Ina,
Accepterar. Intensivt kontabeteende mot testledaren.
2a. LEK 1
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt.
Illjadin,Index,India,
Ira,
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
Iustus,Indigo,Igor,
Ina,Ida
2b. LEK 1
Gripande
Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet.
Iustus,
Griper direkt med hela munnen.
Indigo,Illjadin,Igor,
Index,India,Ira,Ina,
Griper direkt, hugger föremålet.
Ida
2c. LEK 1
Dragkamp
Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter - drar emot, släpper, tar om. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper. Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.
Iustus,Indigo,Illjadin,
Igor,Index,India,Ira,
Ina,Ida
3a. JAKT 1
Förföljande
Startar ej. Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.
Iustus,Indigo,Illjadin,
Igor,Index,India,Ira,
Ina,Ida
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3a. JAKT 2
Förföljande
Startar ej. Startar men avbryter.
Ina,
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.
Iustus,Indigo,Illjadin,
Igor,Index,India,Ira,
Ida
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. JAKT 1
Gripande
Nonchalerar bytet /springer ej fram. Griper ej, nosar på föremålet.  Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Indigo,India,Ira,Ida
Griper direkt, släpper.
Illjadin,Igor,Index,
 Griper direkt. Behåller bytet i minst  3 sek.
Iustus,Ina,
3b. JAKT 2
Gripande
Nonchalerar bytet /springer ej fram.
Ina,
Griper ej, nosar på föremålet.  Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Ira,Ida
Griper direkt, släpper.  Griper direkt. Behåller bytet i minst  3 sek.
Iusstus,Indigo,Illjadin,
Igor,Index,India,
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.
Indigo,Illjadin,
Igor,India,Ida
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
Iustus,Index,Ira,
Ina,
Är uppmärksam, något orolig. Vandrar runt efter hand. Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
5a. AVST. LEK
Intresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll, avbrott kan förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
Indigo,Illjadin,Igor,
Index,India,Ira,
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.
Ina,Ida
Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.
Iustus,
5b. AVST. LEK
Hot/agg.
Inga skall eller morrningar.
Iustus,Indigo,Igor,
Index,India,Ira,Ina,
Ida
Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. 1 del.
Illjadin,
Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. 1 och 2 del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. 1 del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. 1 o 2 del.
5c. AVST. LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad. Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet.
Illjadin,
Går fram när figuranten ger sig till känna Går fram till fig. med låg kroppställning och/ eller tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
Iustus,Indigo,Igor,
Index,India,Ira,Ina,
Ida
5d. AVST.LEK
Leklust
Visar inget intresse. Leker ej men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
Iustus,Indigo,Illjadin,
Igor,Index,India,Ira,
Ina,Ida
5e. AVST. LEK
Samarbete
Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten intresse även mot passiv fig.
Iustus,
Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.
Indigo,Illjadin,Igor,
Index,India,Ira,Ina,
Ida
6a. ÖVERRASKN.
Rädsla
Stannar, kort stopp.
Iustus,Index,Ira,
Ina,
Hukar sig och stannar.
Indigo,Igor,
India,Ida
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Illjadin,
Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.
Visar inga hot-beteenden.
Iustus,Indigo,Igor,
Index,Ira,Ina,Ida
Visar enstaka hot-beteenden. Visar flera hotbe-teende under längre tid.
Illjadin,India,
Visar flera hotbe-teenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Går fram när fö. lägger ner overallen/går inte fram. Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen -lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.
Illjadin,Igor,India,
Går fram till overallen utan hjälp.
Iustus,Indigo,Index,
Ira,Ina,Ida
6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla
Ingen tempo-
förändring eller undanmanöver.
Iustus,Indigo,Illjadin,
Igor,Index,India,Ira,
Ina,Ida
Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen.
Indigo,Igor,Index,
Ira,Ina,
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.
Iustus,Illjadin,
Ida
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfälle.
India,
Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla
Stannar, kort stopp.
Iustus,Indigo,Index,
Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Illjadin,Igor,India,
Ira,Ina,Ida
Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Går inte fram Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden.
Ira,
Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
Iustus,Indigo,Illjadin,
Igor,Index,India,Ina,
Ida
7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
Iustus,Indigo,Illjadin,
Igor,Index,Ira,Ina,
Ida
Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.
India,
Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen. Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan.
Indigo,Illjadin,Igor,
Index,India,Ira,
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.
Iustus,Ina,Ida
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a. SPÖKEN
Hot/agg
Visar inga hotbeteende
Iustus,Indigo,Ida
Visar enstaka hotbeteende
Ira,
Visar flera hotbeteende under längre tid.
Igor,India,
Visar flera hotbeteende och någon attack.
Illjadin,Index,Ina,
Visar flera hotbeteende och flera attacker.
8b. SPÖKEN   
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då.
Ida
Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott
Indigo,Illjadin,Igor,
India,Ira,Ina,
Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
Iustus,Index,
8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.
Iustus,Indigo,Illjadin,
Index,Ira,Ina,Ida
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds reglering.
India,
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
Igor,
Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figs förklädnad. Går fram när föraren talar med fig/ lockar på hunden.
Ida
Går fram till spöket när föraren står bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.
Igor,
Går fram till spöket utan hjälp.
Iustus,Indigo,Illjadin,
Index,India,Ira,Ina,
8e. SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontakt-försök. Accepterar kontak - helt oengagerad. Men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när figurant bjuder.
Ida
Tar kontakt själv. Balanserad.
Indigo,Illjadin,Igor,
Index,India,Ira,Ina,
Intensivt kontakt-beteemde mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.
Iustus,
9a. LEK 2
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker-startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt.
Illjadin,Igor,Index,
India,Ira,Ina,
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
Iustus,Indigo,Ida
9b. LEK2
Gripande
Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremål. Griper direkt med hela munnen.
Iustus,Indigo,Illjadin,
Igor,Index,India,Ira,
Ina,
Griper direkt, hugger föremålet.
Ida
10. SKOTT Visar ingen be-
rördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Iustus,Indigo,Illjadin,
Igor,Index,India,Ira,
Ina,Ida
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flyktendenser/avstår skott.

FILM på Uruq-Hai Azzer

L-test sid 1

L-test sid 2

Plut 090801

Plut 090301


Bilder på "Plut"