Start Uppåt Utveckling 0-8 veckor Grozz Goofy Garcon Grimm Gaston Greta Gin Gilda Glimma Glory

Forum för valpköpare

Läs eller skriv i vår gästbok!

 

Om du vill skicka e-post till oss nyttja länken nedan

 

Uppdateringar:

 

G-KULLEN 2009

***Födda 090429 ***5+5***

Blogg G-kullen!

    

u: Lindjax Ditra                     e: BH IPO III Uruq-Hai Azzer                   

VALPARNAS STAMTAVLA

Uruq-Hai Azzer

HD A AD ua, MH, BH, CERT IPO III, Gk L-test Polis, Gk korningens mentaltest 527poäng

IPOIII
Daneskjold Turbo

IPOIII&SCHHIII
Clip Vom Roten Falken

IPOIII
Daneskjold Luna

Es-Flindtto's Bita

Alf Vom Nordhang Der Eifel

Daneskjold Queen

Lindjax Ditra

HD A AD ua, MH, gk L-test Polis, gk korningens mentaltest 521poäng, hkl spår

Tjänstehund polis
Ugues De La Niche Du Bonheur

hkl skydd

 
R III Nother Des Loups Mutins

Roxane De La Niche Du Bonheur

Korad Lindjax Alva

Elit spår

SBCH (skydd) Lei-anns Ture

SBCH (skydd) Lei-Anns Unna

MH Sammanställning på G-kullen (Azzer/Ditra)
  1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren Kan hoppa och gnälla.
      Glimma Gaston, Garcon, Gilda, Greta, Glory, Grozz, Gin, Goofy Grimm
1b. KONTAKT
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar
mot fö. eller stretar åt annat håll.
Följer med hela sträckan, neutral. Följer med villigt. Engagerar sig. Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testl. hoppar, gnäller.
    Glory   Gaston, Garcon, Glimma, Gilda, Greta, Grozz, Gin, Goofy Grimm
1c. KONTAKT   
Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren Accepterar. Är neutral. Accepterar. Svarar med kontaktbe- teende. Accepterar. Intensivt kontabeteende mot testledaren.
      Gaston, Garcon, Glimma, Gilda, Greta, Grozz, Goofy Glory, Gin, Grimm  
2a. LEK 1
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
        Gaston, Glimma, Glory, Gin Garcon, Gilda, Greta, Grozz, Grimm, Goofy
2b. LEK 1
Gripande
Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
        Glimma, Greta, Glory, Gin, Goofy Gaston, Garcon, Gilda, Greta, Grozz, Grimm
2c. LEK 1
Dragkamp
Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter - drar emot, släpper, tar om. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper. Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.
      Glory, Gin, Grimm Grozz Gaston, Garcon, Glimma, Gilda, Greta, Goofy
3a. JAKT 1
Förföljande
Startar ej. Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
      Glory Gaston, Glimma, Gilda, Greta, Grozz, Gin, Grimm, Goofy Garcon
3a. JAKT 2
Förföljande
Startar ej. Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
  Gilda   Gin Gaston, Garcon,  Glimma, Greta, Glory, Grozz, Grimm, Goofy  
3b. JAKT 1
Gripande
Nonchalerar bytet /springer ej fram. Griper ej, nosar på föremålet.  Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper.  Griper direkt. Behåller bytet i minst  3 sek.
    Glimma,Greta, Glory Gilda, Grozz, Gin Goofy Gaston, Garcon, Grimm
3b. JAKT 2
Gripande
Nonchalerar bytet /springer ej fram. Griper ej, nosar på föremålet.  Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper.  Griper direkt. Behåller bytet i minst  3 sek.
  Gilda Glimma, Glory Gin Greta, Goofy Gaston, Garcon, Grozz, Grimm
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Är uppmärksam, något orolig. Vandrar runt efter hand. Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
    Garcon, Glimma, Gilda, Greta, Glory, Grozz Gaston, Gin, Grimm, Goofy    
5a. AVST. LEK
Intresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll, avbrott kan förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbrott. Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.
      Gaston, Gilda, Glory, Grozz, Gin Glimma, Greta Garcon, Grimm, Goofy
5b. AVST. LEK
Hot/agg.
Inga skall eller morrningar. Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. 1 del. Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. 1 och 2 del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. 1 del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. 1 o 2 del.
  Gaston, Garcon, Glimma, Gilda, Glory, Grozz, Gin, Goofy   Greta Grimm  
5c. AVST. LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad. Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet. Går fram när figuranten ger sig till känna Går fram till fig. med låg kroppställning och/ eller tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
    Gin, Grimm Greta Gaston, Gilda Garcon, Glimma, Glory, Grozz, Goofy
5d. AVST.LEK
Leklust
Visar inget intresse. Leker ej men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
    Glory Gin Grimm Gaston,Garcon, Glimma, Gilda, Greta,  Grozz, Goofy
5e. AVST. LEK
Samarbete
Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten intresse även mot passiv fig. Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.
    Glory, Gin Gaston, Greta, Glimma, Grozz, Grimm Garcon, Gilda, Goofy
6a. ÖVERRASKN.
Rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
  Garcon, Grozz Gaston, Glory, Goofy Glimma, Gin, Grimm Gilda Greta
6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.
Visar inga hot-beteenden. Visar enstaka hot-beteenden. Visar flera hotbe-teende under längre tid. Visar flera hotbe-teenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
  Gaston, Goofy Garcon, Greta, Glory, Gin Glimma, Gilda, Grozz, Grimm    
6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Går fram när fö. lägger ner overallen/går inte fram. Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen -lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
    Gaston, Gilda, Glory Gin Glimma, Grozz, Grimm, Goofy Garcon, Greta
6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla
Ingen tempo-
förändring eller undanmanöver.
Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
  Gaston, Garcon, Glimma, Greta, Glory, Grozz, Grimm, Goofy Gilda, Gin      
6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfälle. Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
  Gaston, Glimma, Glory, Goofy Garcon, Gilda, Greta, Grozz Grimm Gin  
7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
  Gaston,  Garcon, Grimm Gin Glimma, Gilda, Greta, Glory, Grozz, Goofy    
7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Går inte fram Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
        Goofy Gaston, Garcon, Glimma, Gilda, Greta,  Glory, Grozz, Gin, Grimm
7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen. Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
  Gaston, Garcon, Glimma, Gilda, Greta, Glory, Grimm, Goofy Grozz, Gin      
7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
  Gaston, Glimma, Gilda, Greta, Grozz, Goofy Garcon, Glory, Gin Grimm    
8a. SPÖKEN
Hot/agg
Visar inga hotbeteende Visar enstaka hotbeteende Visar flera hotbeteende under längre tid. Visar flera hotbeteende och någon attack. Visar flera hotbeteende och flera attacker.
  Garcon   Glimma, Gilda, Greta, Glory, Grozz, Gin, Grimm Gaston, Goofy  
8b. SPÖKEN   
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
        Gaston, Glimma, Greta, Grozz, Gin, Grimm Garcon, Gilda, Glory, Goofy
8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds reglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
  Garcon, Glimma, Greta, Glory,  Grozz, Goofy Gaston, Gilda, Grimm     Gin
8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figs förklädnad. Går fram när föraren talar med fig/ lockar på hunden. Går fram till spöket när föraren står bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Går fram till spöket utan hjälp.
    Gin   Goofy Gaston, Garcon, Glimma, Gilda, Greta, Glory, Grozz, Grimm
8e. SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontakt-försök. Accepterar kontak - helt oengagerad. Men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när figurant bjuder. Tar kontakt själv. Balanserad. Intensivt kontakt-beteemde mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.
      Grimm Gaston, Garcon, Glimma, Gilda, Greta, Glory, Grozz, Gin, Goofy  
9a. LEK 2
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker-startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
      Glory Gaston, Glimma, Gin Garcon, Gilda, Greta, Grozz, Grimm, Goofy
9b. LEK2
Gripande
Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremål. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
      Glory Gaston, Glimma, Gilda, Greta, Grozz, Gin, Grimm Garcon, Goofy
10. SKOTT Visar ingen be-
rördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flyktendenser/avstår skott.
  Gaston, Garcon, Glimma, Gilda, Greta, Glory, Grozz, Gin, Grimm, Goofy        

 

FILM på Uruq-Hai Azzer

L-test sid 1

L-test sid 2

Plut 090301


Bilder på "Plut"