Start Uppåt Bilder SM 2008

Forum för valpköpare

Läs eller skriv i vår gästbok!

 

Om du vill skicka e-post till oss nyttja länken nedan

 

Uppdateringar:

 

Mondioring 1 SBCH Lindjax Botox

S57732/2004

HD B AD ua

Botox (Bosse) & Sanna


MH, BILDER, OM BOSSE


Botox aktiviteter

Datum Händelse Var Poäng Plac Övrigt
2005
050820 Appell spår Hallstahammar 250,5 3 Uppfl
051015 MH Romelanda     Gk
År 2006
060423 Lkl spår Jönköping 524,75 1 Uppfl
060429 Lkl sök Mullsjö 428 1 Uppfl
060910 Hkl spår Kind 453,75 1 Gk
060924 Lkl skydd Kungälv 502,25 2/5 Uppfl
061022 Lkl skydd Kristianstad 457,75 1 Uppfl
061126 Hkl spår Saxnäs 499 1 Uppfl
År 2007
070311 Hkl sök Kind 466,25 2 Gk
070414 Hkl sök Tidaholm 570,5 1 Uppfl
070421 Elit spår Sarpsborg 544,4 4/10 Gk
070505 Elit spår Falköping 605 4/20 CERT
070513 Elit spår GMBK 609,25 1/10 CERT
070630 Elit sök Kumla 568,75 2/7 CERT
070701 Elit spår Kumla 526,75   Cp
070824-25 SM Spår Piteå 520,25 16  
070930 Hkl skydd Kungälv 606,5 1 Uppfl
071014 Elit sök Mullsjö 585,5 3 CERT
År 2008
080323 Elit skydd Norrköping 668 5 gk
080330 Elit skydd Kalmar 728 1 CERT
080413 Elit spår Skara? 595 2 CERT
080420 Elit skydd Kungälv 699,25 2 CERT
080426 Elit skydd Lerum 723,75 1 CERT
080510 Utställning   2:a SBCH
080607-08 Elit skydd Karlshamn 636,75 3/13 gk
080823-24 SM SKYDD Västerås 651 4  
År 2009
090329 Elit skydd Kalmar 737,25 1 CERT
090419 DM Elit skydd Kungälv 686,5 1 CERT
090509 Elit skydd Lerum 738,25 1 CERT
090606 Elit skydd Karlshamn 692,75 2 CERT
090829-30 SM SKYDD Falkenberg 627.25 6 gk
090917-20 NoM SKYDD Finland 446.75 1 GULD
091011 Elit skydd Halmstad 706,25 2 CERT
091025 Elit skydd Kind 692 1/8 CERT
091129 Elit skydd Alingsås 721 1 CERT
År 2010
100410 MR 1 Menen, Belgien 163 8/15 Uppfl MR 1
100411 MR 1 Grande Synthe, Frankrike 194,5 4/13 Uppfl MR 1
100411 CSAU* Grande Synthe, Frankrike     excellent
100703-04 SSM skydd Romelanda 723,75 1 CERT
100827/28 SM Skydd Gävleborg/Edsbyn 703 4 CERT
100930-3/10 VM MR 1 Rotterdam Holland 181 5/16  
År 2011
110603 VM FMBB Belgien 166 5  
110618 Elit skydd SBM Halmstad 730,5 1 GULD,

CERT

110821 SM SKYDD VÄRNAMO 682.25 5 CERT
110918 SBM Sök Kungälv 563,75 1 GULD

CERT

År 2012
120225 Elit sök Karlshamn 577,5   CP
120325 Elit sök ? 585? 1 CERT
120401 Elit sök Kind 596,5   CERT
120407 Elit sök Kungälv 575,25 2 CP
120517 Elit sök Tibro 611,75   CERT
120825 SM SÖK AXVALL 456 11 gk

*CSAU (franskt socialitetstest med snyggt certifikat ;-))

Arrangör: Kungälvs BK   Mentalbeskrivare: Viktoria Ahrenstedt
 2005-10-15
Genomförd MH , Godkänd Skott
  1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren Kan hoppa och gnälla.
1b. KONTAKT
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar
mot fö. eller stretar åt annat håll.
Följer med hela sträckan, neutral. Följer med villigt. Engagerar sig. Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testl. hoppar, gnäller.
1c. KONTAKT   
Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren Accepterar. Är neutral. Accepterar. Svarar med kontaktbe- teende. Accepterar. Intensivt kontabeteende mot testledaren.
2a. LEK 1
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
2b. LEK 1
Gripande
Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
2c. LEK 1
Dragkamp
Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter - drar emot, släpper, tar om. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper. Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.
3a. JAKT 1
Förföljande
Startar ej. Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3a. JAKT 2
Förföljande
Startar ej. Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. JAKT 1
Gripande
Nonchalerar bytet /springer ej fram. Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper.  Griper direkt. Behåller bytet i minst  3 sek.
3b. JAKT 2
Gripande
Nonchalerar bytet /springer ej fram. Griper ej, nosar på föremålet.  Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper.  Griper direkt. Behåller bytet i minst  3 sek.
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Är uppmärksam, något orolig. Vandrar runt efter hand. Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
5a. AVST. LEK
Intresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll, avbrott kan förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbrott. Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b. AVST. LEK
Hot/agg.
Inga skall eller morrningar. Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. 1 del. Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. 1 och 2 del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. 1 del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. 1 o 2 del.
5c. AVST. LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad. Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet. Går fram när figuranten ger sig till känna Går fram till fig. med låg kroppställning och/ eller tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d. AVST.LEK
Leklust
Visar inget intresse. Leker ej men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5e. AVST. LEK
Samarbete
Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten intresse även mot passiv fig. Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKN.
Rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.
Visar inga hot-beteenden. Visar enstaka hot-beteenden. Visar flera hotbe-teende under längre tid. Visar flera hotbe-teenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Går fram när fö. lägger ner overallen/går inte fram. Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen -lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla
Ingen tempo-
förändring eller undanmanöver.
Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfälle. Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Går inte fram Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen. Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a. SPÖKEN
Hot/agg
Visar inga hotbeteende Visar enstaka hotbeteende Visar flera hotbeteende under längre tid. Visar flera hotbeteende och någon attack. Visar flera hotbeteende och flera attacker.
8b. SPÖKEN   
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds reglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figs förklädnad. Går fram när föraren talar med fig/ lockar på hunden. Går fram till spöket när föraren står bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Går fram till spöket utan hjälp.
8e. SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontakt-försök. Accepterar kontak - helt oengagerad. Men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när figurant bjuder. Tar kontakt själv. Balanserad. Intensivt kontakt-beteemde mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK 2
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker-startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b. LEK2
Gripande
Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremål. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
10. SKOTT Visar ingen be-
rördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flyktendenser/avstår skott.

Om Bosse

060429

Bosse är en "räkmacka"! Dvs man bara glider fram, utan att anstränga sig........ Nu har han gått spår på ca. 400 m + ett (1) på ca 1100 m för att sedan "bara fixa" ett lägre spår. Han har tränat sök med ett gäng som är slarviga med heldolda figgar för att på tävling "fråga" mamma: "ska den här med?" och kärringen fattar inget utan kallar in............... Ändå fick Bosse betyg 7 på söket (max med 2 fig.) På lydnaden är matte slarvig med att träna med störning och de gånger Bosse fått gå med kommendering är lätträknade (man behöver inte ens ta av sig tumvantarna;-)) Ändå gör han sitt bästa och håller ihop och jobbar efter bästa förmåga. Man blir bortskämd! Bosse gör alltid sitt bästa! Bristerna ligger i andra ändan på snöret..............Ffa vill han alltid vara till lags och göra rätt!

 Sanna


(050820)

Nu har bosse "äntligen"  1 år och två dagar gammal tävlat appellklass. Med fullt på spåret och 9-10 på budföringen får man väl säga att han klarade specialen bra. I lydnaden avstod vi platsen (Bosses matte har lite taskiga erfarenheter av platsliggning ffa i Akl). Bosse hade svårt att koncentrera sig till 100% i linförighet och fritt följ med betyg mellan 8,5 och 9 som resultat, vilket jag ändå är mycket nöjd med. Det som är så roligt med Bosse är att han vill så väl - han ber verkligen om ursäkt när han tappat koncepterna och missat en sväng eller halt. Bosse är den första hund jag haft som jag blir glad av att gå ut och träna lydnad med. Ändå spelar det ingen roll hur Bosse blir som tävlingshund för att han är så TREVLIG!


VÄRLDENS BÄSTA BOSSE! (2005-02-01)

Alias Lindjax Botox är framförallt en cool kille. Bosse har ”allt” men hans mest framträdande egenskaper är att han är otroligt balanserad och trevlig – alla tycker om honom. Om inget händer sover Bosse, han kan vara ensam hemma några timmar och sedan möts man av en gäspande hund som inte ens tänkt tanken att sysselsätta sig med inredningen. Än så länge har vi inte tränat speciellt mycket: lite spår och lite sök har det blivit och givetvis är han jätteduktig. Det enda jag har lagt ner jobb på är inkallningen och den är nu åtminstone 98%-ig, även under lek.

Sanna


Bilder på Bosse

fasttagande

Påsk Smällen-08 (foto Elin Bålefalk)

____________________________________________________________________________

Kennelläger 2007

Fler bilder kommer senare..

__________________________________________________________________

Bilder från onsdagsträningen 14/3-07 foto Malin Nordström


Bild från Kungälvstävlingen 24/9 foto:Bosetti

Bild från tävlingen i Kungälv 29/9-06 foto: Elin Bålefalk

________________________________________________________________

Bilder från kennellägret 2006

Rapport träning i Svartedalen

Sanna laddar inför skyddet

Transport

________________________________________________________________________

Bosse 1 år

UPPÅT